بازی های مبتنی بر مرور گر های وب روز بروز در حال توسعه و دگر گونی هستند و همواره ژانر های جدیدی از این نوع بازی های آنلاین به دنیای وب معرفی می شوند.